نکته : تکمیل این فرم به منزله ی حتمی بودن استخدام شما نمی باشد . پس از بررسی و هماهنگی های لازم در صورت تائید صلاحیت اولیه، کارشناسان واحد منابع انسانی با شما تماس خواهند گرفت .

 

فرم استخدام آویژه