شرکت پتروشیمی غدیر

شرکت پتروشیمی فارابی

استانداری خوزستان

جهاد دانشگاهی استان خوزستان

کارخانه نئوپان کارون

دانشگاه شهید چمران اهواز

تشکیلات خانه احزاب ایران

حزب اسلامی کار

تشکیلات خانه کارگرخوزستان

دانشگاه آزاد اسلامی بندر ماهشهر

شرکت توسعه وب و میزبانی پارسیان

پایگاه خبری و تحلیلی خورنا