دوره های دپارتمان آموزش آویژه به نحوی طراحی شده است که تمامی نیازهای شما برای پیاده سازی سرویس های لینوکسی مختلف را پوشش دهد که شامل:

دوره مبانی لینوکس
کارگاه تخصصی E.L.C.L
دوره نصب و پیکربندی سرورهای سازمانی
دوره ی راه اندازی و پیاده سازی وب سرور
دوره ی راه اندازی لاگ سرور های سازمانی
دوره ی آشنایی با دستورات و ابزارهای مدیریت شبکه و مانیتورینگ
دوره ی راه اندازی و پیکر بندی سرور های بک آپ
ایمن سازی وب سرور های لینوکسی
پیاده سازی و مانیتورینگ سرور ها با استفاده از ZABBIX
کارگاه آموزشی دوره ای سرویس های شبکه لینوکس